ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een dodelijke zenuw-spierziekte. Op dit moment zijn er 1500 mensen met ALS, jaarlijks overlijden 500 patiënten en komen er 500 patiënten bij. Over de oorzaak en behandeling is nog weinig bekend. Daarom staan er op Wereld ALS Dag mensen overal ter wereld stil bij de ziekte ALS, de patiënten en hun naasten.

Jaarlijks krijgen 500 mensen in Nederland de diagnose ALS. Een doodvonnis, want een behandeling tegen deze slopende spierziekte is er nog niet. De gemiddelde levensverwachting na de eerste klachten is 3 tot 5 jaar. ALS-patiënten hebben dus geen tijd te verliezen. Met meer geld kan er een versnelling komen in het onderzoek naar ALS en de verwante ziektes PSMA en PLS. Want er is maar één manier om ALS de wereld uit te helpen: wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en een behandeling.

Kijk voor meer informatie op: https://www.als.nl/wat-is-als/

Of kijk de volgende animatie: Wat is ALS animatie